Φαγητό 

(Food, Comida, Pasto, Mahlzeir πως το λένε!)

Και που θα πας να το απολαύσεις καλύτερα